ECL cung cấp các dịch vụ quản lý chuyên nghiệp cho các loại hình bất động sản ở Việt Nam như khu đô thị, TTTM, văn phòng cho thuê. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, tận tâm, không ngừng nỗ lực để cung cấp các giải pháp toàn diện nhằm bảo vệ và nâng cao giá trị tài sản, giảm chi phí, và giúp khách hàng đạt được sự an tâm tuyệt đối.
 
Trong quá trình quản lý, ECL đã áp dụng kinh nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế để thiết lập một quy trình quản lý hiện đại, được tùy chỉnh với các yêu cầu của khách hàng và môi trường Việt Nam. Bên cạnh đó, ECL cũng tập trung vào việc đào tạo và tái đào tạo nhân viên làm việc trong tòa nhà để đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất được duy trì ở dự án.