Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, các dự án do Công ty Cổ phần quản lý Bất động sản Ecolife đang quản lý vận hành được treo cờ Tổ quốc, băng rôn, áp phích rực rỡ. Tại đây được trang hoàng rực rỡ sắc đỏ với nhiều cờ, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động, nhắc nhớ về không khí đấu tranh và giành chính quyền về tay cách mạng của 77 năm trước. 
    Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước ta. Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, một cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển.
    Việc trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại các dự án nhằm khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Việc treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu vào mỗi dịp trọng đại của đất nước không chỉ là làm đẹp mà còn thể hiện niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu, hy sinh của toàn quân và toàn dân để giành lại độc lập dân tộc.


Cùng ngắm những hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng rợp trời tại Ecolife nhé