Với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp hè 2022 cũng như góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn. Ngày 06/07/2022, Ban quản lý tòa nhà Ecohome Phúc Lợi đã phối hợp cùng nhà thầu An Ninh Thăng Long tổ chức buổi đào tạo nghiệp vụ PCCC cho nhân viên an ninh tại dự án.
     Buổi đào tạo đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ PCCC, luyện tập các kỹ năng chữa cháy tại chỗ bằng bình cứu hỏa xách tay, kỹ năng cứu nạn và thoát hiểm,.... Buổi đào tạo đạt kết quả tốt, hệ thống kỹ thuật của Tòa nhà hoạt động bình thường, nhân viên an ninh phát huy tốt vai trò nhiệm vụ, phối hợp nhuần nhuyễn với nhau trong khi xử lý các tình huống. Tuy nhiên đây mới chỉ là đào tạo và sẽ khác xa so với tình huống thực. Vì vậy Ban quản lý tòa nhà cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm về công tác phòng chống cháy nổ cũng như tăng cường tập huấn những kỹ năng cần thiết như cứu nạn, thoát hiểm,..... đối với mỗi cán bộ nhân viên trong Tòa nhà. 
     Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại tòa nhà chính là đảm bảo an toàn cho con người và tài sản của cư dân, chủ đầu tư đồng thời góp phần gìn giữ an ninh trật tự khu vực. Đây cũng chính là mục đích Công ty Ecolife và Ban quản lý muốn hướng tới. 


     Sau đây là một số hình ảnh của buổi đào tạo